Katholiek Ede

Pastoraatsgroep

Flyer algemeen vrijdagavonden

welkomElke 3e vrijdagavond van de maand vanaf 18.15 uur.

Bezinning: Bevlogen het weekend in!
We ontmoeten elkaar en praten over een evangelietekst of een kerkelijk thema

data 2023  - Zaterdag 4 November: Tomasviering  - Vrijdag 17 november: Thema: Paulus 2.0. Welke whatsapp wil jij van Paulus ontvangen?
                  - Vrijdag 15 december: Thema: Op weg naar Kerst/Kerstervaringen. Is Kerst een feest voor jou; hoe vier je kerst; wie mis je;

Lees meer...  

Nieuws van de pastoraatsgroep

Waar staan we en waar gaan we heen?

De pastoraatsgroep kijkt naar de toekomst. Daarvoor is een enquête gehouden onder jongeren en jonge gezinnen en zijn er gesprekken geweest met jonge mensen.
Op het bord achter in de kerk zijn ideeën en gedachten van parochianen geschreven.
Hieruit zijn drie thema’s gehaald, die zijn uitgewerkt in diverse activiteiten.

VIEREN

Bij de samenstelling van de vieringen wordt gestreefd naar meer samenhang tussen lezingen, muziek, liederen en de overdenking:
        1. Samen met de jongeren is de jongerenviering van 2 juli voorbereid rond het thema “Heeft God een plek in je toekomst?”.
        2. De startviering op 10 september is met medewerking van enkele parochianen samengesteld. Op deze manier zal ook de Allerzielen viering vorm krijgen.                      Iedereen is welkom om mee te denken en mee te praten. Meer informatie volgt via de nieuwsbrief, de website en flyers in de kerk.

LEREN

Er is behoefte aan antwoord op vragen die dagelijks opkomen en hoe het geloof je hierbij kan helpen. Eén van de ondervraagden omschreef deze toerusting als “de Tien Geboden van het leven”. Naast deze vorm van toerusting werd ook theologische verdieping genoemd. Verdieping om de context van de bijbel beter te begrijpen en te kunnen plaatsen in de tijd waarin de verhalen zich afspeelden.
Er wordt nagedacht over het opzetten van een catechesegroep voor en door jongeren. De organisatie daarvan vraagt wat extra hulp. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te denken. Hou de komende tijd de nieuwsbrief en de website in de gaten en wees welkom!

ONTMOETEN

In ontmoetingen kunnen we elkaar (beter) leren kennen en van elkaar leren:
1. Na de viering op 2 juli hebben we met elkaar gegeten en zijn we in gesprek gegaan.
2. Op 18 augustus was de aftrap van “Bevlogen het weekend in”. Op deze vrijdagavond hebben we met elkaar het eten gedeeld dat iedereen had meegenomen en        hebben we ons verdiept in het Lucasevangelie. Dit wordt maandelijks op elke 3e vrijdag vervolgd met telkens een ander geloofsthema. Informatie hierover staat in      de nieuwsbrief en op de website. Iedereen is welkom om mee te doen en ook om thema’s aan te dragen. De volgende datum is vrijdag 15 september.
3. We doen ook in 2023 in de Kerstperiode weer mee aan “de Kas” in het centrum van Ede. In de glazen kas bij de Oude Kerk kunnen voorbijgangers een kaarsje          opsteken.
4. Centrum voor Levensvragen in de Vallei in een professioneel samenwerkingsverband, waar een ieder een levensvraag kan bespreken.
5. Zie voor meer informatie: www.levensvragenindevallei.nl

Praat-Denk-en Bouw mee - want kerk zijn doen we samen, nu en in de toekomst!

          VIEREN                           LEREN                          ONTMOETEN

                        Pastoraatsgroep: Miriam Bruil, Astrid Bulte, Johan Dummer, Liesbeth Komen

                                                              pastoraatsgroepede@pztb/nl 

Van de pastoraatsgroep

welkomUit onderzoek is gebleken dat parochianen er behoefte aan hebben om elkaar ook te ontmoeten buiten de vieringen en om verdieping te zoeken van de kennis over de bijbel en kerkelijke thema’s. Daarom is het initiatief genomen om avonden van ontmoeting en gesprek te organiseren.

Lees meer...  

Van de pastoraatsgroep

Uit een brainstorm met een aantal parochianen kwam naar voren dat er behoefte is om ook buiten de vieringen verdieping te krijgen over bepaalde thema’s. Dit heeft geresulteerd in ‘Bevlogen het weekend in’ (zie hieronder). Verder gaan we een startviering met activiteiten organiseren op 10 september. Meer informatie volgt via de nieuwsbrief en de website.

We wensen iedereen een mooie zomer en vakantie toe!

Bevlogen het weekend in

Na een drukke werkweek op adem komen in de Franciscuszaal rondom een bepaald thema: elkaar ontmoeten en samen eten voor jong en oud. Dit kan 18 augustus, en daarna elke 3e vrijdag van de maand. Inloop is vanaf 18.00 uur. We starten met gebed om 18.30 uur, om daarna tijdens het eten na te denken en te sparren over het thema. Uiterlijk 20.00 uur sluiten we af.

Als iedereen iets te drinken en te eten meeneemt, dan hebben we samen genoeg voor een hele maaltijd.

Nieuwe pastoraatsgroep gaat van start

De nieuwe pastoraatsgroep is van start gegaan. We stellen ons graag aan u voor.


pastoraatsgroep 2023 niet weggooienOp de bovenste rij Astrid Bulte 
Op de onderste rij Liesbeth Komen-Spithoven en Miriam Bruil-Kastelein

Mijn naam is Astrid Bulte. Samen met mijn man Remko woon ik nu 20 jaar in het Centrum van Ede. We wonen er met veel plezier en genieten van de natuur. We vinden het heerlijk om te wandelen. Remko en ik zijn lange-afstand-wandelaars. Ooit hopen we aan te komen in Rome.
In Ede wil ik graag verbonden zijn met de oecumene. Ede kent zoveel verschillende levensbeschouwingen. Het is goed om als katholieke kerk midden in die samenleving te staan. In mijn dagelijks werk als geestelijk verzorger in een verzorgingshuis in Vaassen maak ik de gevolgen van de coronapandemie mee. Dat heeft me creatief gemaakt. Mijn kennis, creativiteit en kunde hoop ik in te kunnen zetten in de pastoraatsgroep in Ede. U kan mij per mail bereiken of via het secretariaat van de kerk.

Mijn naam is Liesbeth Komen-Spithoven en woon samen met mijn man en drie dochters in Ede. Ik ben werkzaam bij ’s Heeren Loo en graag creatief bezig. Toen wij in 1999 in Ede kwamen wonen, hebben we ons in laten schrijven bij de Titus Brandsma Parochie en werd ik lid van de kinderwerkwerkgroep, waar ik de begeleiding van het kinderkoor en later de eerste communicanten op mij nam. Onlangs heb ik me verdiept in de werkzaamheden van de Pastoraatsgroep. Inmiddels is er een mooi pastoraatsteam gevormd, waarin ik mijn expertise en enthousiasme graag inzet voor een hechte kerkgemeenschap. U kan mij per mail bereiken of via het secretariaat van de kerk.

Mijn naam is Miriam Bruil–Kastelein, opgegroeid in Ede en bij de kerk betrokken geweest. Actief geweest bij scouting. Daar veel geleerd over creatief omgaan met allerlei situaties en denken in mogelijkheden. Ik ben getrouwd, heb 3 kinderen, en werk als praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk. In de kerk ben ik nu actief met organisatie van gezinsvieringen en gezinszondagen. Ik vind het belangrijk dat onze locatie een kerk kan zijn, waar iedereen welkom is en er mag zijn. Oog en oor hebben voor elkaar. Ik ben blij om dit met enthousiaste mensen in de pastoraatsgroep vorm te geven. U kan mij per mail bereiken of via het secretariaat van de kerk.

2. Wat doet onze pastoraatsgroep?
De pastoraatsgroep (PG) geeft samen met het pastorale team (PT, onze pastores) en de
parochianen, handen en voeten aan Gods liefdevolle zorg en aandacht voor de mensen.

- Ze zien en horen wat er onder de parochianen leeft, ze zijn “oog en oor“ van onze locatie
- Ze willen een zichtbaar aanspreekpunt zijn voor onze geloofsgemeenschap
- Ze dragen zorg voor onze vrijwilligers
- Ze overleggen met het pastorale team van onze geloofsgemeenschap en onderhouden het
contact met het bestuur van onze parochie.

Oftewel een aanspreekpunt voor IEDEREEN.

 

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.