Katholiek Ede

Pastoraatsgroep

Van de pastoraatsgroep

 
In maart 2021, toen wij als pastoraatsgroep net waren begonnen deelde ik in de TitusBreed met u ‘Het verhaal van de ganzen op trektocht ’, over een bijzondere samenwerking. Een mooie metafoor van het jaar dat nu achter ons ligt. Het was ook een raar jaar vol Coronaperikelen met wel en geen vieringen. Met een wisselend maximaal aantal kerkgangers ( 30, 50, 70 en weer 50), met wel en niet aanmelden en met én zonder mondkapje. Toch is ondanks de onderbrekingen veel wél doorgegaan. Er was een mooie 1e H. Communieviering voor onze kinderen en op zondag 15 augustus de dag van ‘Maria ten Hemelopneming’ een prachtige H. Mis met vele, véle kaarsen en dan natuurlijk ook nog die extra feestelijke startviering . 

Lees meer...  

Van de pastoraatsgroep

pastoraatsgroepOp een stralende startzondag was er een feestelijke herdenking van het feit dat 100 jaar geleden onze parochie werd opgericht in Ede. Daarnaast ook de installatie van de pastoraatsgroep en de locatieraad. Genoeg redenen voor een feestelijk samenzijn. We startten met een H.Mis met als voorgangers, pastoor Henri ten Have en kandidaat-priester Erik Rozeman. De viering was voorbereid door de liturgiegroep met als leidend thema ‘St. Jozef’. Het jongerenkoor JKA en het kinderkoor ‘Sing to God’, o.l.v. Simon de Jong, verzorgden de zang. Er is vanwege die 100 jaar, een prachtig herinneringsboekje gemaakt, met daarin het verhaal van de katholieke gemeenschap in Ede . Tijdens de viering werd dit herinneringsmagazine officieel uitgereikt aan pastoor Henri ten Have. Daarna kon ieder gezin 1 boekje meenemen. Na die viering was er tijd om elkaar te ontmoeten op het zonnige kerkplein. Voor de kinderen was er een creatieve tafel ingericht o.l.v. mw. Lia Lucassen met behulp van JKA-leden. Heeft u nog geen herinneringsboekje t.g.v. 100 jaar katholieken in Ede? Na iedere viering en, op het secretariaat liggen ze voor u klaar. 1 exemplaar per gezin.

Lees meer...  

Nieuwe pastoraatsgroep gaat van start

pastoraatsgroepDe nieuwe pastoraatsgroep is van start gegaan. We stellen ons graag aan u voor.


pastoraatsgroep2021Op de bovenste rij Astrid Bulte en Lisette Vlastuin-Hol.
Op de onderste rij Liesbeth Komen-Spithoven, Toos Ettema-Konijn en Miriam Bruil-Kastelein

Mijn naam is Astrid Bulte. Samen met mijn man Remko woon ik nu 20 jaar in het Centrum van Ede. We wonen er met veel plezier en genieten van de natuur. We vinden het heerlijk om te wandelen. Remko en ik zijn lange-afstand-wandelaars. Ooit hopen we aan te komen in Rome.
In Ede wil ik graag verbonden zijn met de oecumene. Ede kent zoveel verschillende levensbeschouwingen. Het is goed om als katholieke kerk midden in die samenleving te staan. In mijn dagelijks werk als geestelijk verzorger in een verzorgingshuis in Vaassen maak ik de gevolgen van de coronapandemie mee. Dat heeft me creatief gemaakt. Mijn kennis, creativiteit en kunde hoop ik in te kunnen zetten in de pastoraatsgroep in Ede. U kan mij per mail bereiken of via het secretariaat van de kerk.

Mijn naam is Lisette Vlastuin-Hol en ik vind het heel bijzonder dat ik mij aan u mag voorstellen als nieuw lid van de pastoraatgroep.
Misschien kent u mijn gezicht al van de doopwerkgroep, het kindje wiegen met kerst of middels onze oudste zoon David die regelmatig misdienaar mag zijn. Samen met Gerben hebben we een fijn gezin met 3 jongens, David Tim en Nathan en onze hond Lara. Ik werk als teamleider in de forensische psychiatrie.
Ik hoop dat we een prettige samenwerking tegemoet gaan. U kan mij per mail bereiken of via het secretariaat van de kerk.

Mijn naam is Liesbeth Komen-Spithoven en woon samen met mijn man en drie dochters in Ede. Ik ben werkzaam bij ’s Heeren Loo en graag creatief bezig. Toen wij in 1999 in Ede kwamen wonen, hebben we ons in laten schrijven bij de Titus Brandsma Parochie en werd ik lid van de kinderwerkwerkgroep, waar ik de begeleiding van het kinderkoor en later de eerste communicanten op mij nam. Onlangs heb ik me verdiept in de werkzaamheden van de Pastoraatsgroep. Inmiddels is er een mooi pastoraatsteam gevormd, waarin ik mijn expertise en enthousiasme graag inzet voor een hechte kerkgemeenschap. U kan mij per mail bereiken of via het secretariaat van de kerk.

Mijn naam is Toos Ettema-Konijn en ik ben ruim 72 jaar geleden geboren in een
dorp in de kop van Noord-Holland. Vanaf maart 1970 woon ik in Ede.
Ik ben 50 jaar getrouwd met Douwe en we hebben 6 (schoon)-kinderen en 6 kleinkinderen.
Mij is gevraagd om een jaartje mee te lopen met de nieuwe pastoraatsgroep.
Ik voel mij betrokken bij mensen, en voel de behoefte om te delen.
In de praktijk blijk ik een bruggenbouwer/coördinator te zijn en vanuit
mijn ervaring met de profielen Liturgie, Diaconie en Parochie-opbouw wil
ik graag een stimulator zijn bij de start van deze nieuwe pastoraatsgroep. U kan mij per mail bereiken of via het secretariaat van de kerk.

Mijn naam is Miriam Bruil–Kastelein, opgegroeid in Ede en bij de kerk betrokken geweest. Actief geweest bij scouting. Daar veel geleerd over creatief omgaan met allerlei situaties en denken in mogelijkheden. Ik ben getrouwd, heb 3 kinderen, en werk als praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk. In de kerk ben ik nu actief met organisatie van gezinsvieringen en gezinszondagen. Ik vind het belangrijk dat onze locatie een kerk kan zijn, waar iedereen welkom is en er mag zijn. Oog en oor hebben voor elkaar. Ik ben blij om dit met enthousiaste mensen in de pastoraatsgroep vorm te geven. U kan mij per mail bereiken of via het secretariaat van de kerk.

2. Wat doet onze pastoraatsgroep?
De pastoraatsgroep (PG) geeft samen met het pastorale team (PT, onze pastores) en de
parochianen, handen en voeten aan Gods liefdevolle zorg en aandacht voor de mensen.

- Ze zien en horen wat er onder de parochianen leeft, ze zijn “oog en oor“ van onze locatie
- Ze willen een zichtbaar aanspreekpunt zijn voor onze geloofsgemeenschap
- Ze dragen zorg voor onze vrijwilligers
- Ze overleggen met het pastorale team van onze geloofsgemeenschap en onderhouden het
contact met het bestuur van onze parochie.

Oftewel een aanspreekpunt voor IEDEREEN.

 

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.