Afbeelding3Wanneer deze editie van TitusBreed uitkomt, is de veertigdagentijd bijna voorbij. We hopen dat dit een inspirerende periode is geweest met

ruimte voor bezinning. We gaan nu de goede week in, op weg naar Pasen. We zullen Witte Donderdag en de paaswake weer samen met de geloofsgemeenschap van Bennekom vieren: Witte Donderdag is in Bennekom, de paaswake is in Ede. Het is mooi om elkaar te vinden en zo met deze geloofsgemeenschappen samen te kunnen vieren.

Er zijn verder nog enkele vieringen die we in het bijzonder onder uw aandacht willen brengen. De kinderen van de Eerste Communiegroep zijn op weg gegaan naar hun Eerste Communieviering. Tijdens de palmpasenviering zullen zij zich aan u voorstellen. We wensen hen en hun ouders een mooie voorbereidingstijd toe. Daarnaast is in januari de eerste gospelviering gevierd. Het was inspirerend om op deze manier te ervaren wat muziek en tekst voor meerwaarde heeft in de beleving van de viering. Op 14 april is de volgende gospelviering met gospelband Spirit. We nodigen iedereen van harte uit om deze viering mee te beleven.
Na deze en overige vieringen is tegenwoordig nog meer gelegenheid om met elkaar na te praten en elkaar te ontmoeten. We zijn namelijk in februari gestart om ook achter in de kerk koffie en thee aan te bieden na de viering. U bent hiervoor van harte uitgenodigd, want Kerk zijn doen we samen!
Tot slot zijn we blij om te kunnen melden dat Johan Dümmer officieel lid is geworden van onze pastoraatsgroep. We wensen hem succes om met bezieling deze taak te vervullen.
Naast de berichten die u in deze TitusBreed vindt, ontvangen we ook vaak tussendoor uitnodigingen voor bijeenkomsten en activiteiten die in Ede georganiseerd worden, ook op oecumenisch gebied. Deze vindt u in onze online nieuwsbrieven, maar ze worden ook altijd op de website geplaatst en zo mogelijk op het prikbord achter in de kerk. Houdt deze in de gaten om op de hoogte te blijven van alles wat er te doen is in Ede.