Katholiek Ede

Overig nieuws

Wereldlijke feestelijkheden en gebruiken op 1 november

Allerheiligen1 November is tot in de twintigste eeuw, behalve Allerheiligen, ook een belangrijke kalenderdag geweest in het dagelijks leven. Vooral van boeren en kooplieden. In de agrarische wereld was 1 november het begin van het winterseizoen en van de werkzaamheden binnenshuis (november is slachtmaand). Dit was ook de datum waarop de kachel weer gestookt werd en de winterkleren weer van zolder werden gehaald. 

Lees meer...  

Bespreek ’t Samen

bespreek het samen

Het oecumenisch winterprogramma Bespreek ’t Samen, staat op de website. Een uitgeprinte , verkorte versie ligt in de Franciscuszaal en achter op de credenztafel ter inzage. Opgeven bij voorkeur voor 7 september. In die week wordt bepaald of een activiteit voldoende deelnemers heeft om door te laten gaan. Noot: Opgeven per email is gewenst . Mocht er iets veranderen t.a.v. een activiteit, dan kunnen wij u bereiken. Lees verder over deze bijeenkomsten en het complete programma op www.bespreekhetsamen-ede.nl

 

Vieringen in coronatijd

digitale vieringMist u de vieringen in deze Coronatijd? Iedere woensdagmorgen 9.00 uur kunt meedoen met een Zoom-gebedsviering o.l.v. Astrid Bulte en Guido Dieteren. U kunt meedoen per computer, laptop, iPad of smartphone. U kunt uzelf, per mail, een dag tevoren aanmelden, bij .

Lees meer...  

Pastoraal team

PROFIEL LITURGIE:

H.W.M. (Henri) ten Have, priester, Bergstraat 17, 6701 AB Wageningen. Tevens PASTOOR

Email:    Afwezig: maandag

 

PROFIEL DIACONIE:

 

PROFIEL GEMEENSCHAPSOPBOUW:

G.H.J.V. (Guido) Dieteren, pastoraal werker, Herenstraat 84, 3911 JG Rhenen.

Email:      Afwezig: zaterdag

 

PROFIEL CATECHESE:

Vacant

 

 

Opname ?

ziekenhuisMocht het zo zijn dat u tijdelijk of permanent, wordt opgenomen in een zieken- of verpleeghuis of misschien een hospice en u stelt het op prijs om bezoek te krijgen van iemand van uw kerk ?

Laat het parochiecentrum dan weten dat u opgenomen bent en graag iemand op bezoek wil hebben.

Iedere werkdag van 9.00 – 12.00 uur is het parochiecentrum bereikbaar(tel. 610692)

 

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Werkdagen 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2021 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.