Katholiek Ede

Kinderactiviteiten

Gezinsviering

 
afbeeldingSHALOM! Het eerste woord zal vrede zijn! Met deze woorden stuurde Jezus de mensen op weg. Zo willen we jullie ook op weg sturen in de vakantie. Wil je weten hoe je op weg gaat? Kom dan naar de gezinsviering van zondag 3 juli om 10.30 uur in Ede. Pastor Erik Rozeman gaat voor het eerst na zijn priesterwijding voor in Ede. Dat maakt de viering extra bijzonder! Het zou daarom leuk zijn, wanneer je iets moois voor hem knutselt, zodat je dat tijdens de viering aan hem kan geven.
Samen met het kinderkoor Sing to God gaan we er een mooie viering van maken.
 
Tot ziens!
 
Werkgroep gezinsviering Ede

Gezinsviering

Beste mensen,

afbeelding1Zondag 3 juli is het de laatste zondag voor de vakantie. Hier willen we tijdens de viering bij stilstaan. We lezen met zijn allen een verhaal waarin Jezus arbeiders zoekt voor de oogst. Hoe kunnen we Jezus helpen bij het Koninkrijk van God? Hier denken we samen over na tijdens de viering. Komen jullie ook? Jullie zijn van harte welkom om 10:30 in de Antonius van Paduakerk!

Graag tot dan,

Ellen

Goede vrijdag: Kinderkruisweg

 
Kruiswegviering2Vrijdag 15 april is Goede Vrijdag. Om 15.00 uur is de kinderkruisweg in de Antoniuskerk.
We lopen met pastor Hans Lucassen de kruisweg zoals Jezus heeft gedaan. We horen de verhalen en bidden samen. Neem zelf een plantje of bloemen mee voor de bloemenhulde aan het kruis. Hiervan wordt weer een mooie paastuin gemaakt. We hopen jullie daar ook weer te zien!
 

Palmpasenviering

palmpasenviering2Beste mensen,
 
Op 10 april is er in de Antonius van Paduakerk om 10:30 een Palmpasenviering. In deze viering stellen de 1e communicanten zich voor. Wanneer je wilt, kun je samen met ons op zaterdag 9 april in de Fransiscuszaal van de Antonius van Paduakerk om 10 uur een Palmpaasstok voor deze viering knutselen. Het is fijn, wanneer jongere kinderen een ouder meenemen om te helpen. Geef je alsjeblieft van op via mailto:. 
Groet,
 
Ellen

Activiteiten werkgroep Gezinsvieringen

Palmpasen 2014

De werkgroep Gezinsviering bereid zo’n 7x per jaar  samen met de voorganger de gezinsviering voor. We maken rond het thema van de zondag een voor kinderen toegankelijke viering. We zoeken liedjes voor het kinderkoor en we zorgen voor een leuk boekje. In de viering betrekken we de kinderen actief door hen mee te laten praten en de voorbeden te laten lezen. Op een gezinszondag is er een reguliere viering. De kinderen krijgen op een andere locatie catechese. Ze knutselen, er wordt gezongen en er worden verhalen gelezen. Na de viering kunnen ouders nog verder ingaan op het thema samen met de voorganger. Daarna komen de kinderen weer bij de kerk en is er een gezamelijke lunch voor wie er nog aanwezig is.

H. VORMSEL

VormselBij het vormel doen meerdere kerken vanuit de parochie samen. In het najaar worden bijeenkomsten gepland, zodat het vormsel het jaar er op in de lente kan plaatsvinden. Voor meer informatie neem contact op met het secretariaat van onze kerk.

DOOP

doopWilt u uw kind laten dopen? Ja! Vanuit de doopwerkgroep heten we u van harte welkom. Samen met u zullen we twee avonden bij elkaar komen om te praten over ons geloof, over de betekenis van de doop met  de daarbijhorende rituelen en wat we onze kinderen willen meegeven in de opvoeding. De Pastoor zal er ook een avond zijn om elkaar te leren kennen, voorlichting te geven over   het doopsel en vragen te beantwoorden. We begeleiden u met het maken van het doopboek voor de dienst en we zijn  er tijdens de doopviering bij. Samen met u willen we deze      belangrijke gebeurtenis in het leven van uw kind tot een mooie ervaring maken.  Als u uw kind wil laten dopen neem dan contact op met het secretariaat van onze kerk.

Jongerenactiviteiten z. Titus Brandsma

jongerenactiviteiten1Binnen de zalige Titus Brandsmaparochie wil een aantal ouders in Veenendaal jongerenactiviteiten op starten voor in de parochie. Jongeren van alle parochiekerken van de Zalige Titus Brandsmaparochie kunnen zich hiervoor aanmelden. Ben je 12 jaar of ouder (of word je dit jaar 12 jaar), dan ben je van harte welkom. 

Lees meer...  

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.