ziekenzalvingWanneer iemand gezond is, denkt men niet na over een ziekenzalving. Maar er kan zich plotseling een situatie voordoen, waarbij een familielid, een geliefde of uzelf dit sacrament wilt ontvangen. Het sacrament van de ziekenzalving wordt ook wel ‘Het laatste sacrament’ genoemd, wat doet

vermoeden dat het alleen wordt toegediend aan stervenden. Het gebeurt dan weleens dat er laat contact wordt opgenomen, waardoor de priester te laat komt en de zieke al is overleden. Dat is voor alle betrokkenen erg verdrietig.
Het sacrament kan echter ook worden toegediend aan gelovigen die op hoge leeftijd zijn, ernstig ziek zijn of een zware operatie moeten ondergaan. Het is zelfs erg mooi als de gelovige het sacrament, samen met de familie, bewust kan ontvangen en er door gesterkt kan worden. "De eerste genade van dit sacrament is een genade van troost, vrede en bemoediging om de moeilijkheden te overwinnen die eigen zijn aan een toestand van ernstige ziekte of aan de broosheid van ouderdom" (CKK 1520).

Daarom vraagt het pastoraal team u om tijdig een afspraak te maken voor de ziekenzalving en, indien mogelijk, niet te wachten tot iemand stervende is.
U kunt dit doen door te bellen naar het spoednummer van uw geloofsgemeenschap, dat staat vermeld op de achterkant van Titusbreed en op de website van de parochie.

Wanneer in noodgevallen geen priester beschikbaar is voor het toedienen van het sacrament van de ziekenzalving, is het mogelijk om een ziekenzegen te ontvangen van een pastoraal werker of een parochieel voorganger. Dit is geen sacrament, maar een gebed dat over de zieke wordt uitgesproken en Gods nabijheid benadrukt.

Het pastoraal team,

Pastoor Mauricio Meneses en parochievicaris Erik Rozeman